خبر مهم تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان/ نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی اعلام شد

خبر مهم تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان/ نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری لیجار، سعید شیری با استناد به قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس ماده 34 قانون مذکور، در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت کنند، بنابراین مبنای قانونی پرداخت حق بیمه، این قانون است.

لیجار نوشت: وی درخصوص میزان اثرگذاری پرداخت حق بیمه از دو محل در تعیین میزان مستمری فرد، توضیح داد: فرض کنید یک فرد در کارگاهی کار می کند که میانگین دستمزد دو سال آخر او با 30 سال سابقه کار، معادل 20 میلیون تومان است؛ طبیعتا مستمری استحقاقی او نیز 20 میلیون تومان خواهد بود، حال اگر فرد دیگری میانگین دستمزد دو سال آخر او با 30 سال سابقه کار، 20 میلیون تومان باشد و علاوه بر کارگاه اول در کارگاه دومی هم به مدت دو سال اشتغال با میانگین دستمزد 10 میلیون تومان، به سازمان تامین اجتماعی بیمه پردازی داشته باشد، در نحوه محاسبه مستمری فرد، مستمری استحقاقی کارگاه اول (مبلغ 20 میلیون تومان کارگاه اول) و مستمری استحقاقی کارگاه دوم که در آن 2 سال اشتغال با میانگین دستمزد 10 میلیون تومان داشته (مبلغ 666 هزار و 667 تومان) جمع و اینگونه مستمری استحقاقی فرد 20 میلیون و 666 هزار و 667 تومان تعیین می شود.

معاون امور بازنشستگی اداره کل مستمری های سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به بیانی دیگر، باتوجه به اینکه در کارگاه دوم صرفا فرد دو سال کار کرده، سازمان تامین اجتماعی میانگین 10 میلیون تومان پرداختی حق بیمه فرد را تقسیم بر 30 و در مدت اشتغال فرد در کارگاه دوم ضرب می کند، عددی که محاسبه می شود با مستمری استحقاقی کارگاه اول (معادل 20 ملیون تومان بوده) جمع و به عنوان مستمری کلی پرداخت می کنیم.

شیری در توضیح بیشتر این موضوع بیان کرد: به عبارتی تاثیر و بیمه پردازی هر کارگاه را باتوجه به مدت پرداخت حق بیمه لحاظ و براساس ماده 77 قانون تامین اجتماعی در تعیین میزان مستمری فرد لحاظ می کنیم.

223225

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "خبر مهم تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان/ نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی اعلام شد" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "خبر مهم تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان/ نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی اعلام شد"، کلیک کنید.