حذفیات حاشیه ساز کتابخانه ملی چیست؟

شیوه نامه جدید عضویت در کتابخانه ملی تغییراتی نسبت به شیوه نامه قبل داشته که منجر به واکنش های گروه های مختلفی شده است؛ تغییراتی چون نحوه عضویت دانشجویان کارشناسی ارشد، معلولان و مراجع تقلید تا زمان و تمدید عضویت.

به گزارش لیجار، اعلام شیوه نامه جدید عضویت کتابخانه ملی که به نظر دایره متقاضیان عضویت را محدودتر کرده با واکنش های زیادی همراه بوده که تاکنون از جانب مسیولان کتابخانه ملی بی پاسخ مانده است.

در ادامه به تغییرات شیوه نامه جدید (در این پیوند مشاهده کنید) و شیوه نامه پیشین (در این پیوند مشاهده کنید) اشاره می کنیم:

در آیین نامه پیشین بخشی با عنوان «عضویت ویژه» داشتیم که شرایط عضویت افراد به این صورت عنوان شده بود؛ عضویت به صورت دایمی است و محدودیت زمانی برای پایان اعتبار کار آنان وجود ندارد. ارایه خدمات امکانات به این اعضا در بخش های مختلف در بالاترین حدی است که در مقررات آن بخش، پیش بینی شده است. تایید احراز این سطح، صرفا توسط رییس سازمان انجام می گیرد. عضویت و استفاده از همه خدمات سازمان برای این افراد رایگان است.

روسای سه قوه (مققنه، مجریه، قضاییه) و رییس مجمع تشخیص مصاحت نظام، معاونین رییس جمهور و پست های همتراز، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا و پست های هم تراز و روسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، مراجع تقلید، روسای فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران، اعضای پیوسته فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران، روسای سازمان اسناد و کتابخانه ملی، معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و اعضای هیات علمی با رتبه استاد کامل.

حذفیات حاشیه ساز کتابخانه ملی چیست؟

در آیین نامه جدید این بخش با عنوان «عضویت افتخاری» آمده که درباره میزان دسترسی و خدمات ارایه شده به آن ها تبصره و ماده ای وجود ندارد و این اعضا به این ترتیب نامبرده شده اند: روسای سه قوه (مقننه، مجریه، قضاییه) و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزراء و اعضای هییت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی.

حذفیات حاشیه ساز کتابخانه ملی چیست؟

به این ترتیب مراجع تقلید، روسای فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران و اعضای پیوسته آن ها،روسای سازمان اسناد و کتابخانه ملی، معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و اعضای هییت علمی با رتبه استاد کامل، جایی در آیین نامه جدید ندارند.

«عضویت تخصصی» نوع دیگری از عضویت کتابخانه ملی است که در آیین نامه جدید با عنوان عضویت پژوهشی مطرح شده است؛ مدت عضویت تخصصی به مدت حداکثر یک سال است و این افراد می توانستند عضو این بخش شوند؛ «نخبگان و مخترعان»، «فارغ التحصیلان دکتری تخصصی، دکترای حرفه ای، کارشناسی ارشد و حداقل سطح سه حوزه»، «شاغلان به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی و طلاب شاغل به تحصیل در سطح چهار حوزه»، «پدیدآورندگان کتاب علمی- تخصصی»، «نویسندگان مقالات با درج ISI، علمی_پژوهشی و علمی_ ترویجی و نیز ارایه شده در کنفرانس های بین المللی»، «دارندگان مدارک درجه یک، دو و سه هنری (با تایید وزارت ارشاد اسلامی)»، «معلولین جسمی_حرکتی، نابینایان و کم بینایان و ناشنوایان» و «کارمندان و بازنشستگان سازمان، حافظان کل قرآن کریم، جانبازان و ایثارگران، اهداکنندگان مجموعه های نفیس، بازنشستگان دولت، قهرمانان ملی و جهانی؛ با حداقل مدرک کارشناسی.»

حذفیات حاشیه ساز کتابخانه ملی چیست؟

در آیین نامه جدید عضویت بخش پژوهشی به مدت یک سال است و تمدید عضویت بیش از یک سال، منوط یه طرح درخواست، بررسی و موافقت کمیته عضویت و پذیرش خواهد بود: در این آیین نامه واجدین شرایط به این ترتیب عنوان شده اند: «اعضای هیات علمی»، «دانش آموختگان و دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و دکتری حرفه ای (نیمسال 9 به بالا)»، «طلاب سطح چهار و بالاتر حوزه علمیه»، «دارندگان مدرک درجه یک هنری»، «برگزیدگان جشنواره های ملی و بین المللی معتبر از قبیل فارابی و خوارزمی» و «پژوهشگران برتر جشنواره های سازمان».

حذفیات حاشیه ساز کتابخانه ملی چیست؟

 در این بخش برخی از واجدان شرایط به بخش عضویت عادی منتقل شده اند و بند مربوط «معلولین جسمی_حرکتی، نابینایان و کم بینایان و ناشنوایان» حذف شده است.

 عضویت عمومی در آیین نامه پیشین به مدت یک سال بود و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دانشجویان مقطع  دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد پیوسته ترم نه به بالا، طلاب شاغل به تحصیل در سطح سه حوزه، همچنین کسانی که یکی از بنده های تبصره مندرج در ماده 3 در کتابخانه ملی شامل آنان شده است: «حافظان کل قرآن کریم، جانبازان، ایثارگران و اعضای درجه یک[پدر و مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند] خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، قهرمانان ورزشی ملی و جهانی، اهداکنندگان مجموعه های نفیس به سازمان اسناد و کتابخانه ملی و اعضای درجه یک خانواده آن ها و بازنشستگان دولت.

 در این آیین نامه تاکید شده است: حداقل شرایط لازم تحصیلی برای عضویت در کتابخانه ملی، اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، سطح سه حوزه و نیز دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد پیوسته از ترم نه به بالا است.

البته این بخش تبصره ای نیز داشت که افرادی می توانستند با داشتن حداقل مدرک پیش دانشگاهی (دیپلم قدیم) از خدمات سازمان استفاده کنند: پدیدآورندگان کتب و مقالات علمی و تخصصی [ تنها پدیدآورندگانی می توانند بدون برخورداری از حداقل اشتغال به تحصیل در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد به عضویت پذیرفته شوند که کتاب علمی_تخصصی تالیف کرده باشند و یا مقاله آن ها  در یکی از مجلات علمی با درجه ISI ، علمی_پژوهشی یا علمی_ترویجی چاپ شده و یا در یکی از کنفرانس های بین المللی ارایه شده باشد.]، نخبگان، مخترعان، حافظان کل قرآن کریم، اهداکنندگان مجموعه های نفیس به سازمان اسناد و کتابخانه ملی و اعضای درجه یک خانواده آن ها، دارندگان مدرک درجه یک، دو و سه هنری با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جانبازان و ایثارگران [تبصره: اعضای درجه یک خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران می توانند با حداقل مدرک لیسانس از خدمات سازمان بهره مند شوند.]، معلولین جسمی_حرکتی، نابینایان، کم بینایان و ناشنوایان، قهرمانان ورزشی ملی و جهانی، بازنشستگان دولت، کارکنان و بازنشستگان سازمان (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی)و خانواده درجه یک آنان.

حذفیات حاشیه ساز کتابخانه ملی چیست؟

حذفیات حاشیه ساز کتابخانه ملی چیست؟

حذفیات حاشیه ساز کتابخانه ملی چیست؟

در بخش نامه جدید هم عضویت عادی به مدت یک سال درنظر گرفته شده و تمدید عضویت بیش از یک سال، منوط به طرح درخواست، بررسی و موافقت کمیته عضویت و پذیرش اعلام شده است. در آیین نامه جدید آمده است: به منظور برقراری عدالت عمومی و رعایت حقوق فرهنگی و استفاده حداکثری متقاضیان از خدمات کتابخانه ملی، تمدید عضویت برای اعضای عادی، حداکثر سه سال و درخواست تمدید عضویت بیش از سه سال، منوط به بررسی و تصمیم کمیته عضویت و پذیرش خواهد بود.

 واجدی شرایط این بخش نیز به این شرح اعلام شده است: دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد، دانشجویان کارشناسی ارشد(منوط به بارگذاری تصویب نامه پیشنهاد پایان نامه)، طلاب سطح سه حوزه علمیه، قهرمانان ورزشی ملی و جهانی (با مدرک کارشناسی)، نخبگان با معرفی بنیاد ملی نخبگان، دارندگان مدارگ درجه دو و سه هنری، ایثارگران، منطبق با قانون (با مدرک کارشناسی)، حافظان کل قرآن کریم با تاییدیه دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی، اهداکنندگان منابع نفیس، کارکنان و بازنشستگان سازمان و بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزند) آن ها.

حذفیات حاشیه ساز کتابخانه ملی چیست؟

حذفیات حاشیه ساز کتابخانه ملی چیست؟

در این بخش در تبصره تاکید شده است: عضویت آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که در زمان ابلاغ این شیوه نامه عضو کتابخانه ملی هستند، تا پایان دوره جاری عضویتشان ادامه دارد، اما تمدید عضویت منوط به بارگذاری تصویب نامه پیشنهاد پایان نامه است.

در این بخش نیز بند اعضای درجه یک خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، معلولین جسمی_حرکتی، نابینایان، کم بینایان و ناشنوایان،  پدیدآورندگان کتاب علمی_تخصصی یا کسانی که مقاله آن ها در یکی از مجلات علمی با درجه ISI ، علمی_پژوهشی یا علمی_ترویجی چاپ شده و یا در یکی از کنفرانس های بین المللی ارایه شده باشد، حذف شده اند.

 لازم به یادآوری است که در آیین نامه جدید «اعضای کمیته عضویت و پذیرش» مشخص نشده اند.

تماس های لیجار با مسیولان کتابخانه ملی برای پاسخگویی درباره تغییرات و حاشیه های پیش آمده، تاکنون بی پاسخ مانده است.

 پایان خبر لیجار  

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "حذفیات حاشیه ساز کتابخانه ملی چیست؟" هستید؟ با کلیک بر روی فرهنگ و هنر، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "حذفیات حاشیه ساز کتابخانه ملی چیست؟"، کلیک کنید.